Beohost logo sign color

SVE ZA NEKRETNINE POD JEDNIM KROVOM

PREGLEDAJ LISTINGE

Posredovanje u prometu nepokretnosti

Agencija “Beohost” svojim specifičnim imidžom i organizacijom zasigurno predstavlja jednu od vodećih kompanija za posredovanje u prometu nekretnina u zemlji.

Pretežna delatnost je posredovanje u kupovini i prodaji nepokretnosti:

PRODAJA, IZANAJMLJIVANJE ILI SARADNJA SA NAMA POVODOM POMOĆI PRI DNEVNOM IZDAVANJU, BEOHOST VAM NUDI REŠENJA ZA SVE PROBLEME NA OVOM TRŽIŠTU.

 • da zaključi Ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanoj formi;
 • da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla i da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti;
 • da izvrši uvid dokumentacije kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji je promet predmet posredovanja;
 • da obavi potrebne radnje u cilju prezentacije nepokretnosti na tržištu;
 • da na način i u vreme kako je dogovoreno vrši neposrednu prezentaciju nepokretnosti zainteresovanim licima (razgledanje nepokretnosti sa potencijalnim kupcem) ;
 • da čuva kao poslovnu tajnu podatke o ličnosti Nalogodavca;
 • da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;
 • da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja Ugovora;
 • da o svom trošku obezbedi stručnu pravnu pomoć (advokata) vezanu za izradu Predugovora, Ugovora i ostale potrebne dokumentacije;
 • da prisustvuje kod zaključenja kupoprodaje nepokretnosti;
 • da prisustvuje primopredaji nepokretnosti i sačinjavanju Zapisnika o primopredaji;
 • da vodi evidenciju o posredovanju i o potposredovanju;

Procena nepokretnosti

Agencija “Beohost” pored svoje osnovne delatnosti, posredovanja u kupoprodaji i zakupu nepokretnosti vrši i procenu nepokretnosti.

Procena tržišne vrednosti nepokretnosti podrazumeva pregled nepokretnosti na terenu, uvid u dokumentaciju o vlasništvu, fotografisanje nepokretnosti koja je predmet procene i izradu Izveštaja o proceni nepokretnosti.

U cilju objektivnog utvrđivanja vrednosti uzima se u obzir lokacija predmetne nepokretnosti, zatim i samo stanje u kome se predmetna nepokretnost nalazi – odnosno kategorija kvaliteta, potencijal, godina gradnje, stepen amortizacije kao i stanje na tržištu nekretnina – odnos ponude i potražnje.

Za procenu tržišne vrednosti nepokretnosti koristi se komparativna metoda procene.

Pružanje advokatskih usluga

Agencija “Beohost” svojim klijentima obezbeđuje punu pravnu sigurnost angažovanjem advokatskog tima, radi pregleda dokumentacije, davanja pravnih saveta u cilju kompletiranja dokumentacije o vlasništvu, izrade Predugovora, Ugovora o kupoprodaji i drugih neophodnih dokumenata za pravni završetak posla kupoprodaje ali i postupka nakon realizacije kupoprodaje (prijava poreza, poresko oslobođenje, refundacija pdv, uknjižba nepokretnosti itd.)

Takođe, Agencija “Beohost” organizuje overu Predugovora, Ugovora, transfer novca preko poslovnih banaka. Takođe u saradnji sa vodećim bankama koje se bave stambenim kreditiranjem građana pruža pomoć oko izbora najpovoljnijih uslova i modela stambenih kredita i obezbeđuje potpunu diskreciju na način za ovu vrstu posla, vodeći računa o maksimalnoj zaštiti klijenata.

SVE ZA NEKRETNINE POD JEDNIM KROVOM

NAŠ TIM JE PRERASTAO IZ STARTUP-A U STABILNOG PARTNERA SA VELIKIM ISKUSTVOM NA TRŽIŠTU NEKRETNINA. BILO DA JE U PITANJU PRODAJA, IZANAJMLJIVANJE ILI SARADNJA SA NAMA POVODOM POMOĆI PRI DNEVNOM IZDAVANJU, BEOHOST VAM NUDI REŠENJA ZA SVE PROBLEME NA OVOM TRŽIŠTU.

Sekcije

novosti

© 2019 -2020 BeoHost® je registrovani zastitni znak BeoHost d.o.o u Republici Srbiji, Evropskoj uniji i raznim ostalim juristikcijama.Sva prava zadrzana.

Designed by Adam Ignjatovic and Elementor