Ukoliko stanari nisu zadovoljni našim radom u prvih 3 meseca, vraćamo novac - bez ikakvih pitanja!

Beohost za investitore

Želimo da pomognemo zajednici i komšijama da stanovanje u stambenim zgradama bude bezbrižno i usmereno ka napretku.

Pomažemo i pružamo sveobuhvatnu podršku investitorima stambeno-poslovnih kompleksa i omogućujemo im lako i efikasno upravljanje stambenim zajednicama.

Investitori koji su nam ukazali poverenje

Uslužno organizovanje buduće Stambene Zajednice

Naš cilj je olakšati organizaciju stambene zajednice i osigurati budućim stanarima najviši mogući životni standard. Prepustite nam brigu oko svih detalja kako biste se mogli fokusirati na ostvarivanje Vaših poslovnih ciljeva i pružanje najboljeg iskustva Vašim budućim stanarima.
Mapiranje procesa

Sagledavamo i organizujemo strukturu i tokove poslovnih procesa unutar stambene zajednice. Naša vizija je kreiranje sistema koji će biti ekonomski održiv i koji će, iznad svega, obezbediti visok nivo životnog standarda za sve stanare.

Administracija i dokumentacija

Komunikacija sa opštinama, organizovanje, pregled dostavljene dokumentacije, pregled potpisanih odluka i skupljanje celokupne dokumentacije kako bi se formiralo pravno lice stambene zajednice, otvorio račun u banci i ostale neophodne aktivnosti.

Organizovanje tendera i sastanaka

Ovaj segment usluge obuhvata identifikaciju i dokumentaciju specifičnih potreba vašeg stambeno-poslovnog kompleksa. Osim toga, organizujemo tendere i sastanke sa potencijalnim izvođačima usluga tekućeg održavanja, profesionalnog upravljanja i održavanje zelenila. Cilj je kreiranje transparentnog i efikasnog sistema koji će zadovoljiti kako investitore, tako i stanare.

Praćenje troškova funckionsanja SZ

Ovaj korak obuhvata stalno praćenje i upravljanje finansijama Stambene Zajednice. Naša usluga uključuje redovno ažuriranje budžeta, detaljnu analizu troškova i pružanje transparentnosti u vezi sa svim finansijskim aspektima SZ. Cilj je održati održivost i efikasnost, prilagođavajući finansijske planove stvarnim potrebama i promenama.

Procena troška stanara

Ovaj korak uključuje izradu sistema za pravičnu i preciznu procenu troškova koje snose stanari SZ. Razvijamo metodologiju za pravično raspodeljivanje troškova održavanja, zajedničkih resursa i usluga, pridržavajući se principa transparentnosti i ravnoteže između pravičnosti za stanare i održavanja stabilnosti budžeta SZ.

Future Tenant Mix

Future Tenant Mix fokusira se na planiranje i analizu sastava budućih stanara u stambeno-poslovnim kompleksima. Ovaj korak uključuje istraživanje potreba potencijalnih stanara, definisanje ciljnih grupa i prilagođavanje usluga i sadržaja kako bi se privukle određene demografske grupe. Cilj je stvoriti raznovrsnu i harmoničnu zajednicu koja zadovoljava potrebe svih stanara i doprinosi održivom razvoju stambenog kompleksa.

Komunikacija sa JP u Vaše ime

Koordinacija sa “Gradskom Čistoćom” pri ulistavanju budućih stanara.
Komunikacija sa Opštinom “Novi Beograd” u vezi sa svim relevantnim pitanjima.
Saradnja sa “Infostan Tehnologijom” za potrebe objedinjene naplate i sklapanje ugovora.
Dijalog sa “JP EPS” za pitanja struje.
Razgovori sa “JP Vodovod i Kanalizacija” i sa toplanama ili firmama za merenje potrošnje energije po utrošku.

Zainteresovani ste za saradnju?

Beohost je pouzdan partner investitorima!

Promena upravnika zgrade obično zahteva odluku 2/3 stanara na skupštini stanara.

Kako bi ste angažovali novog upravnika potrebno je da skupite potpise na skupštini stanara na dokumentu koji će biti zvaničan zapis sa sednice sastanka.

Portfolio zgrada u našem sistemu

Više od 180 stambenih objekata u Beogradu koristi Beohost usluge!

Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.
Pogledaj ceo Beohost portfolio!
Preuzmi kompletan Beohost portfolio sa referencama projekata.