Ukoliko stanari nisu zadovoljni našim radom u prvih 3 meseca, vraćamo novac - bez ikakvih pitanja!

Uputstvo za komunikaciju sa kompanijom Beohost

Dobrodošli na stranicu "Uputstvo za komunikaciju sa kompanijom Beohost"

Želimo da Vas obavestimo da smo uspešno predali dokumentaciju i potpise koje ste dali kako bi ste našu firmu angažovali kao profesionalnog upravnika za Vašu zgradu.

Email 📬

Poštovani stanari,

Za prijavljivanje bilo kakvih kvarova, podnošenje predloga ili davanje povratnih informacija o našim uslugama, molimo Vas da svoju korespondenciju usmerite na sledeću zvaničnu e-mail adresu: stanari@beohost.rs.

Ova e-mail adresa predstavlja jedini zvanični kanal za ovakve vrste komunikacije. Korišćenjem ovog kanala osiguravate da će Vaša poruka biti distribuirana svim relevantnim osobama unutar naše kompanije. Ovaj pristup garantuje da će svaki član našeg tima biti brzo i temeljno obavešten o Vašim zabrinutostima ili predlozima.

Cenimo Vaš doprinos i posvećeni smo efikasnom rešavanju Vaših potreba. Vaše povratne informacije su od ključnog značaja u pomaganju poboljšanja naših usluga i osiguranju Vašeg zadovoljstva.

Telefon 📞

Poštovani, sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je naš kontakt telefon dostupan svakog dana od 09:00 do 17:00 sati, osim za Hitne Intervencije koji rade 24/7.

Možete nas kontaktirati na broj: 011 2073 070. Ovaj broj povezuje Vas sa našom kancelarijom, gde će Vas dočekati naš ljubazni tim kolega.

Pri kontaktiranju našeg centra, bićete pozdravljeni od strane automatske sekretarice koja Vam nudi sledeće opcije:

Raspoloživi Profesionalni Upravnik - Kliknite na broj 1 za direktnu pomoć od strane našeg stručnog upravnika, koji je tu da Vam pruži potrebnu podršku.

Služba za Hitne Intervencije - Kliknite na broj 2 za hitne slučajeve. Molimo Vas da ovu opciju koristite samo u stvarno hitnim situacijama, kako ne biste uskratili pomoć onima kojima je zaista potrebna.

Sektor Finansije - Kliknite na broj 3, takođe za sve informacije vezane za finansije zgrade možete se obratiti i putem email-a na finansije@beohost.rs.

Operater za Poslovnu Saradnju i Komercijalna Pitanja - Kliknite na broj 4 ukoliko imate interes za saradnju sa našom firmom ili imate pitanja vezana za komercijalne uslove i slično.

Obaveštenja 📝

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo o pokretanju nove Viber grupe, koja je kreirana s ciljem efikasnijeg deljenja obaveštenja u digitalnom formatu.

U ovu grupu biće dodati svi stanari, omogućavajući Vam brz i lak pristup svim relevantnim informacijama vezanim za našu zajednicu.

Viber grupa će se koristiti isključivo za sledeće svrhe:

  1. Distribucija Obaveštenja: Brza i efikasna distribucija važnih obaveštenja i informacija.
  2. Digitalni Format: Sva obaveštenja će biti dostavljana u digitalnom formatu za lakšu dostupnost.

Zbog njenog značaja u održavanju efikasne komunikacije, pozivamo Vas da se pridružite ovoj grupi.

Viber komunikacija📱

Želimo da Vas obavestimo da komunikacija preko Viber platforme nije zvanični kanal za komunikaciju naše kompanije. 

S obzirom na veliki broj stanara u našem sistemu, nismo u mogućnosti da efikasno pratimo i učestvujemo u dopisivanju putem Viber grupa.

Za sve Vaše potrebe, zahteve i upite, molimo Vas da koristite sledeće zvanične kanale komunikacije:

  1. E-mail: Za sve upite, predloge i povratne informacije, molimo Vas da koristite našu e-mail adresu.
  2. Telefon naše kancelarije: Za direktnu komunikaciju ili hitne slučajeve, naš kancelarijski telefon je uvek dostupan u radno vreme.

Ukoliko vam ovi kanali komunikacije nisu odgovarajući i ne možete koristiti e-mail ili kancelarijski telefon, razumemo da možda tražite usluge koje nisu u skladu sa našim operativnim kapacitetima. U tom slučaju, možda će biti potrebno da potražite drugu kompaniju koja može bolje da zadovolji Vaše specifične potrebe.

Šta plaćaju stanari? 📄

Želimo da Vas obavestimo o strukturi troškova koji će biti iskazani na vašim računima stambene zajednice. Ovi troškovi su propisani od strane države i imaju jasno definisane cenovne razrede.

  1. Tekuće održavanje: Ovaj fond se koristi za pokrivanje osnovnih potreba zgrade, uključujući čišćenje, održavanje lifta, zamenu sijalica, popravke i druge tekuće aktivnosti. Cene zavise od starosti zgrade i detaljnije informacije možete pronaći na www.beohost.rs.
  2. Investiciono održavanje: Propisano zakonom, ovaj fond se akumulira na računu stambene zajednice s ciljem unapređenja infrastrukture zgrade. Kao i kod tekućeg održavanja, cene se određuju na osnovu starosti zgrade, a više informacija dostupno je na www.beohost.rs.
  3. Naknada za Organizatora Profesionalnog Upravljanja: Ovaj trošak odnosi se na usluge naše firme, koje uključuju upravljanje problematikom zgrade, komunikaciju sa stanarima, administraciju, finansijsko upravljanje, praćenje uplata i isplata, te redovno izveštavanje o finansijskim aktivnostima. Napominjemo da naše obaveze ne obuhvataju tekuće održavanje, sanaciju kvarova u privatnim prostorima, domarske usluge i čišćenje, osim ako nisu posebno ugovorene. Načini naplate:

  • Izdavanje Uplatnica od Strane Stambene Zajednice: Naša firma se bavi izveštavanjem, evidencijom, pakovanjem i distribucijom uplatnica za troškove zgrade.
  • Uplatnice preko Infostana: Stambena zajednica može potpisati ugovor s firmom Infostan, koja za nadoknadu od 12% izdaje uplatnice sa uključenim troškovima zgrade.

Kako funkcioniše distribucija uplaćenog novca?

Sav uplaćen novac stanara ide direktno na račun Stambene Zajednice, za sve tri stavke koje smo gore naveli.